Wednesday, January 6, 2010

Sebuah pertanyaan...

Tidak langsung terlintas di hatinya akan menerima pengakuan ini. Tidak juga tergambar di fikirannya bahawa anak orang asli menyukainya. Tak pernah tertulis di dalam tinta sejarah nenek moyangnya akan mungkin mempunyai darah keturunan orang asli. Begitu jauh fikirannya menjangka.

No comments:

Post a Comment